Pedagogik

Den pedagogiska verksamheten ansvarar personalen för. Självklart följer den Läroplanen för förskolan. Tre teman genomsyrar det pedagogiska arbetet på Fröet:

  • Natur- och uteaktiviteter, bland annat genom Mulle-, knytte- och knatteverksamhet.
  • Musik och rytmik är återkommande varje vecka, både planerat och spontant och likaså sagor och sagopedagogik.
  • Arbete med färg, form, snickerier och naturmaterial av alla former.

Vi arbetar med rörelselekar anpassade till barnens olika åldrar. I dessa olika miljöer stimuleras barnens språkutveckling, den empatiska förmågan, det matematiska tänkandet och barns stora rörelsebehov. Vi är ofta ute på utflykter och annars ute på vår egen gård.

Utevistelsen är ett dagligt inslag eftersom den ständigt främjar barnens motorik och här kan barnen själva skapa sig olika lekrum. All verksamhet är väl planerad för alla barns olikheter, utifrån de mål och riktlinjer, som finns uppsatta för alla förskolor i kommunen.

IMG_0010

IMG_7806

DSC_1195

IMG_7802

IMG_7801

IMG_7831

IMG_7833